Inbrott -  Risk för nya fall i närområdet 

​Har grannen haft inbrott, ha extra koll de kommande veckorna. I en unik svensk studie visar studenten Laura Hoppe att...

Har grannen haft inbrott, ha extra koll de kommande veckorna. I en unik svensk studie visar studenten Laura Hoppe att risken är stor att samma kvarter drabbas igen.

Laura Hoppe har i en masteruppsats i kriminologi vid Malmö högskola studerat data från polisen över inbrott i Malmö åren 2009-2014. Statistiken bygger på alla anmälda inbrott, försök så väl som genomförda. Uppgifter om var och när inbrotten skedde har hon sedan år för år matat in i ett dataprogram. 
– Det finns ett tydligt mönster för varje år att det sker nya inbrott i området. Första veckan efter ett inbrott är det störst risk inom 200 meters avstånd. Andra veckan inom 100 meter. Detta är statistiskt säkerställd data, säger Laura Hoppe.

Antalet rapporterade inbrott i Malmö den aktuella perioden var 7257. Laura Hoppe har jämfört de ”nära” inbrotten med ett urval andra inbrott där mönstret inte syns. Med vissa variationer för de olika åren är det i genomsnitt 180 procent högre risk för fler inbrott inom 100 meter följande veckan. Samma mönster har observerats i andra länder. Laura Hoppes kartläggning är den första om så kallade ”near-repeat patterns” i Sverige.
Om det är samma tjuvar som kommer tillbaka vet hon förstås inte, men studier i andra länder visar på ett sådant samband.
– Så var det t ex i Holland. Inbrottstjuvar söker förstås efter sårbara mål och bra flyktvägar och det får de en uppfattning om första gången, säger Laura Hoppe

laurahoppe0201@gmail.com

Du delar väl?