Villainbrott Norrbotten

Villainbrott Norrbotten
Villainbrott Norrbotten Villainbrott i region Nord. I Boden har en vit personbil, kombi, tillverkad på 90-talet observerats Ett flertal villainbrott...

Villainbrott Norrbotten

Villainbrott i region Nord. I Boden har en vit personbil, kombi, tillverkad på 90-talet observerats
Ett flertal villainbrott har skett i region Nord inom de senaste dygnen, framförallt är det Norrbotten som är drabbat.
Var uppmärksamma mot personer och fordon i villaområden.  Försök lägga märke till registreringsnummer eller
något annat som kan identifiera fordonen. Vid vissa tillfällen har hus fotograferats med mobiltelefoner eller kameror.

  • Tips och iakttagelser mottages tacksamt av polisen via 114 14
    eller vid brådskande fall ring 112. Eller vi detta FORMULÄR

I Boden har en vit personbil, kombi, tillverkad på 90-talet observerats. Observera att uppmärksamhet/iakttagelser kring alla sorters fordon och personer
som uppträder på ett misstänkt sätt är intressant. Detta då det kan röra sig om olika fordon och personer.

 

Ring sedan in din tips eller skicka det via detta

FORMULÄR

Du delar väl?